DigiMik och skolbibliotek

Kulladalsskolans arbetslag DigiMik består av IKT-pedagoger och skolbibliotekarien.

Kulladalsskolan prioriterar arbetet med digiMik som består både av Informations- och kommunikationsteknik, källkritik och ökad användning av digitala verktyg enligt den reviderade läroplanen.

Skolbiblioteket är en del av den pedagogiska verksamheten och har öppet och är bemannat av bibliotekarie stor del av skoldagen.

I bibliotekskatalogen kan du se dina lån och låna e-medier. Välj att visa Kulladalsskolan. Här kan du också se bibliotekets öppettider.

Senast ändrad: 2019-11-18 10:28