Kulladalsskolans fritidshem

Vår målsättning är att varje barn ska trivas och ha möjlighet att utvecklas utifrån sina intressen och behov.

Lekande barn

Fritidshemmet finns integrerat i skolans lokaler. Pedagogerna som arbetar här ingår också i grundskolans arbetslag, vilket möjliggör helhetssyn på elevens hela dag. Av Kulladalsskolans elever är i genomsnitt 300 inskrivna på fritidshemmet. Fritidshemmet består av fem avdelningar, fördelade på Röd våning, Blå våning och F-huset. Under eftermiddagstid disponeras de flesta av skolans lokaler, Kulladals idrottshall samt utemiljö på skolgård och i närområdet.
Verksamheten utgår från elevgruppernas behov och intressen samt personalens kompetens. Pedagogerna utvecklar ständigt olika former för elevernas delaktighet och inflytande. Målsättningen är att varje barn ska trivas och samtidigt utvecklas i en stimulerande och lärorik miljö med engagerade vuxna. Fritidshemmets verksamhet är varierande och lustfylld, vilket gör att verksamheten även tilltalar de äldre eleverna.

Kulladalsskolans fritids använder skola24 fritidshem för att registrera och följa upp barnens vistelsetid. Du använder somma inloggning som till skola 24.

Fritidshemmets pedagogiska planeringar finns på Infomentor.

Inloggningar till Skola24 fritidshem och till infomentor fås av skolan.

Senast ändrad: 2019-12-19 12:54