Skolråd

Skolrådet består av föräldrarepresentanter, personal och skolledningen.

Kallelser och protokoll från skolrådet går ut via Infomentor.

Senast ändrad: 2019-11-18 10:52