Lindängeskolan

Foto: Lindängeskolan

Lindängeskolan är en F–9-skola med cirka 700 elever, varav cirka 75 elever tillhör grundsärskolan.

Vill du veta mer om det pedagogiska arbetet på skolan är du välkommen att besöka vår pedagogiska webbplats.

Snabbval till skolans sidor

Senast ändrad: 2020-03-30 11:00