Om Lindeborgsskolan

Lindeborgsskolan är en F–9-skola med cirka 670 elever. Skolans viktigaste uppdrag är att alla elever ska nå de mål som finns angivna i grundskolans läroplan. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att alla elever trivs och känner sig delaktiga i skolarbetet. Vi har antagit en vision för vårt arbete.

Lära för framtiden – med verktyg att lyckas

All verksamhet på Lindeborgsskolan ska genomsyras av engagemang, inspiration och utmaningar.

På Lindeborgsskolan ska du få verktyg så att du utvecklar kunskap, ett rikt språk, ett demokratiskt synsätt, social kompetens och initiativförmåga.

Skolan och lärarna ska tydligt tala om vad eleverna ska lära sig och hur läraren kommer att mäta detta.

På Lindeborgsskolan vill vi att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor och kunskaper i alla ämnen. Musik, drama, idrott, dans, bild, slöjd, film och skapande är viktiga inslag i skolarbetet för att eleverna ska utvecklas till hela människor och bidrar till att eleverna får lust och energi att skaffa sig kunskaper och utveckla sina förmågor i alla de teoretiska skolämnena.

Övrigt

Vi har satsat på att utbilda våra elever i elevrådet mötesteknik, liksom skolans elevskyddsombud på högstadiet i skyddsarbetet. Vi har på Lindeborgsskolan ett trådlöst nätverk, smartboards finns i alla klassrum. Alla lärare har en egen tjänstedator/laptops. Alla elever har tillång till en egen dator/Chromebook.

Skolans prioriterade åtagande är formativ bedömning. Skolan strävar efter ett ökat användande av IKT (informations- och kommunikationsteknik) i undervisningen. Vi erbjuder en spännande arbetsplats där vi sätter eleven i fokus. Vi arbetar tillsammans i arbetslag och vi tror på ett relationsbaserat ledarskap.


Senast ändrad: 2019-12-03 13:41