Linnéskolan

Linnéskolan

Linnéskolan – en skola för dig att trivas i med tryggt, glädjerikt och inflytelserikt lärande. "Alla ska lyckas"! Linnéskolan är en 4–9-skola med cirka 500 elever.

Vi har ett bra arbetsklimat och våra elever trivs bra på skolan. Skolan är uppdelad på tre byggnader där den äldsta byggnaden blev 110 år 2014. 

Folder om Linnéskolan (pdf, 932.2 kB)

Senast ändrad: 2019-04-05 13:00