Om Monbijouskolan

Monbijouskolan är den lilla skolan i hjärta av Malmö. Skolan har cirka 360 elever i åldrarna 6–12 år. Skolans litenhet ger en genuin och intim miljö. Hos oss är ingen anonym.

Malmö stads värdegrund och genusperspektivet ska genomsyra skolans verksamhet. Tematiskt arbetssätt är en av många pedagogiska metoder som vi arbetar med. Vi arbetar långsiktigt med hela barnets utveckling från förskoleklass till skolår 6. I förskoleklassen arbetar vi med språkutveckling enligt Bornholmsmodellen och i årskurs 1 fortsätter språkutvecklingsarbetet med "Lära läsa på talets grund" enligt Ulrika Leimars metod. I årskurs 2–6 lägger vi fokus på genrepedagogiken.

Återkommande traditioner som Monbijoufestivalen, julmarknad ger våra elever en känsla av sammanhang och tillhörighet.

I skolans Åtagande- och kvalitetsplan för 2015-2016 arbetade vi med fyra utvecklingsområden. Kommungemensamma åtaganden är ”Språkutvecklande arbetssätt” och ”Elevers lärmiljö”. Övriga områden som vi har valt är  ”Formativ bedömning” och "Matematiklyftet".

Monbijouskolans fritidshem är uppdelat i avdelningar efter årskurserna.  En mycket uppskattad aktivitet är Mixen, där eleverna väljer olika aktiviteter efter intresse i blandade åldersgrupper.

Samverkan med föräldrarna sker vid utvecklingssamtal samt vid föräldramöten en gång per termin. Övergripande samverkan på skolan sker i skolrådet som träffas två gånger per termin. Där träffas skolledningen och föräldrarepresentanter från de olika klasserna.

Monbijouskolan är sedan hösten 2015 en övningsskola och har ett tätt samarbete med Malmö Högskola,vilket ger pedagogerna en inblick i och kunskap om ny forskning samtidigt som skolan bidrar med pedagogisk och metodisk kunskap till blivande kollegor.Likabehandlingplan uppdateras inom kort


Senast ändrad: 2020-11-19 10:31