Oxievångsskolan

Bild på Oxievångsskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

På Oxievångsskolan arbetar vi med Varje elevs bästa skola i fokus.

Skolan erbjuder musikprofil i årskurserna 7 till 9, som ingår i Grundskoleförvaltningens profilskolor.

Oxievångsskolan har ca 800 elever, fördelat i två byggnader. Verksamheten erbjuder undervisning i förskoleklass till och med årskurs 9 samt fritidshem. Skolans organisation består av årskursindelade arbetslag vilket möjliggör kontinuitet, trygghet och goda förutsättningar för elevens lärande och utveckling. Skolbibliotek, digitalisering och vårt gemensamma lärande står i fokus hos oss.

Hos oss hittar du två skolbibliotek med skolbibliotekarier, ett välorganiserat Elevhälsoteam och elevkoordinatorer, undervisning som främjar din digitala kompetens, goda idrottsmöjligheter samt en grön och vacker utemiljö som används i undervisningen. Tillsammans med polis, Räddningstjänst och MFF erbjuder vi idrottsinriktning under elevens val i årskurserna 7 till och med 9.

Ansökan till musikprofilklass inför årskurs 7, läsåret 21/22, är nu öppen!

På Oxievångsskolan har vi en gedigen musikprofil som från och med läsåret 21/22 ingår i Grundskoleförvaltningens profilskolor. Oxievångsskolans musikprofil årskurs 7-9 är inriktad mot populärmusik och ensemblespel. Vi arbetar med konsertprojekt som med stigande ålder blir allt mer elevstyrda. För oss är det viktigt att du har ett stort musikintresse och är beredd att spela olika instrument. Vi vill att du är öppen för att prova olika stilar och uttryck för att utvecklas musikaliskt tillsammans med oss! 

För mer information och ansökan, se vår sida om musikprofilen.

Snabbval till skolans sidor

Senast ändrad: 2020-10-28 12:41