Rönnenskolan

Rönnenskolan är en 7–9-skola med cirka 470 elever. På Rönnenskolan är all undervisning individanpassad och elevernas delaktighet viktig. Alla elever ska bli sedda och få en komplett utbildning som ger bred kunskap, stärker elevens tro på sig själv och ökar förmågan att lyckas i framtiden.


Senast ändrad: 2020-04-30 14:59