Rönnenskolan

Rönnenskolan är en 6–9-skola med cirka 580 elever. På Rönnenskolan är all undervisning individanpassad och elevernas delaktighet viktig. Alla elever ska bli sedda och få en komplett utbildning som ger bred kunskap, stärker elevens tro på sig själv och ökar förmågan att lyckas i framtiden.

Här hittar du en länk till en film som tydligt förklarar för dig som förälder hur bedömning och betygssättning fungerar. Filmen går även att texta på bland annat somaliska och arabiska.
http://www.pedagogvarmland.se/filmer/betyg-sa-funkar-det

Senast ändrad: 2020-01-21 11:29