Verksamhetsbeskrivning

Rönnenskolan har läsåret 18/19 ca 580 elever fördelade på 21 klasser i årskurserna 6-9.

Skolan bedriver sin undervisning i idrott och hälsa i antingen Rönnens idrottshall eller Kirsebergs sporthall. Hem- och konsumentkunskapsundervisningen bedrivs på före detta Rönnengymnasiet. Övrig undervisning sker i skolans fräscha lokaler.

Rönnenskolan ligger i ett gammalt sjukhusområde vid Värnhem. I Rönnenområdet finns nu 400 studentbostäder som ägs av MKB och HSB, hyresrätter som ägs av MKB, Rönnens förskola, mottagningsskolan Mosaik och äldreboende.

Rönnenskolan samarbetar med Malmö högskola. Detta ger skolan tillfälle att ta del av nya rön och att bidra till utbildningen av framtidens pedagoger.

Geografiskt upptagningsområde

De flesta eleverna som börjar på Rönnenskolan kommer från Österportskolan. Övriga som söker till skolan kommer in i mån av plats.

Senast ändrad: 2020-01-21 11:32