Rörsjöskolan-Zenith

På Rörsjöskolan-Zenith går cirka 240 elever från årskurs 5–9. Skolan ligger i hjärtat av Sorgenfri – ett av Malmös största och mest prioriterade utvecklingsområden.

På Rörsjöskolan-Zenith arbetar all personal på skolan tillsammans för en helhetssyn på eleverna och deras studiesituation. Stöd och handledning ges utifrån varje ungdoms förutsättningar för utveckling mot högre måluppfyllelse. Språket är grundläggande i all kunskapsutveckling och i kommunikationen med andra, varför vi lägger stort fokus på att arbeta både språkutvecklande och formativt.

Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska vara delaktiga i sitt lärande och ha inflytande över skolans utveckling. Att alla på skolan, både elever och personal, känner trygghet, sammanhang och en vilja att lära mer är ledstjärnan i vårt arbete. 

Välkommen att kontakta oss för frågor och funderingar.

Snabbval

Senast ändrad: 2019-05-10 14:06