Arbetslagen

Skolan är läsåret 18/19 organiserad i två arbetslag; arbetslag 5/9 och arbetslag 6/8. Varje arbetslag har en processledare som leder och tillsammans med lärarna i sitt arbetslag ansvarar för det dagliga arbetet på skolan. Processledarna har också ett särskilt ansvar för att stödja utvecklingsprocesserna och följa måluppfyllelsen för eleverna i sitt arbetslag.

Arbetslag 6/8

Johanna Dellenlöv: processledare/engelska/svenska                                    johanna.dellenlov@malmo.se

Marie Åkerblom: svenska/SVA/speciallärare                           marie.akerblom2@malmo.se

Hossam Al-Naib: NO
hossam.al-naib@malmo.se

Ann Engqvist: musik
ann.engqvist@malmo.se

Herman Ask: SO
herman.ask@malmo.se

Nils Jonsson: svenska/SVA/idrott
nils.jonsson@malmo.se

Elisabet Rosenqvist: matematik/svenska/SVA                               elisabet.rosenqvist@malmo.se

Helene Svensson: SO/svenska/SVA                                               helene.svensson2@malmo.se

Ulrika Wirgin: svenska/SVA
ulrika.wirgin@malmo.se

Malgorzata Bojkowska: bild
malgorzata.bojkowska@malmo.se

Anna Gaete: franska
anna.gaete@malmo.se

Adam Alsuhairi: matematik/NO
adam.alsuhairi@malmo.se

Pehr Lilja: elevvärd
pehr.lilja@malmo.se

Arbetslag 5/9

Rebecca Grafman: processledare/SO
rebecca.grafman@malmo.se

Susan Acevedo: svenska/SVA/spanska/engelska                              susan.acevedo@malmo.se                            

Mischgan Haschimi: tyska/matematik
mischgan.haschimi@malmo.se

Nicole af Wetterstedt: hemkunskap/idrott
nicole.afwetterstedt@malmo.se

Jarka Kronholtz: trä- och metallslöjd                                           jarka.kronholz@malmo.se

Nina Sundström: engelska                                        nina.sundstrom@malmo.se

Malin Åkerström: matematik/NO                                         malin.akerstrom@malmo.se

Carl Olofsson: SO                                                            carl.olofsson@malmo.se

Ovidiu Ivan: matematik/NO
ovidiu.ivan@malmo.se

Susanne Persson: textilslöjd
susanne.persson14@malmo.se

Jerker Hoppeler: elevassistent                                 jerker.hoppeler@malmo.se

Robert Jankovic: elevassistent                                  robert.jankovic@malmo.se

Välkommen att kontakta oss för frågor och funderingar.

Senast ändrad: 2018-12-21 10:44