Kontakt

I första hand är det någon av pedagogerna i elevens arbetslag som du som förälder eller vårdnadshavare har kontakt med om du har frågor och funderingar kring ditt barn.

Sjukanmälan ska ske via Skola24.

Skolans expedition

040-34 38 10

Skoladministratör

Madeleine Israelsson
madeleine.israelsson@malmo.se
070-831 90 53

Rektor

Nina Svensson
nina.svensson@malmo.se
0708-13 42 85

Biträdande rektor/Administrativ chef

Shaz Sköld
shaz.skold@malmo.se
073-382 96 57

Biträdande rektor (särskilt ansvarig elevhälsan)

Björn Gustafsson
bjorn.gustafsson@malmo.se
0721-64 83 24

Pedagogisk samordnare

Ulrika Wirgin
ulrika.wirgin@malmo.se

Specialpedagog

Marika Berg 
marika.berg@malmo.se                                                                                 0709-38 81 24

Speciallärare/Samordnare nyanländas lärande

Marie Åkerblom 
marie.akerblom2@malmo.se                                                                               0738-51 09 29

Kurator

Pernilla Unsgård
pernilla.unsgard@malmo.se
0738-51 09 28

Skolsköterska                                                                                              

Marina Bergström
marina.bergstrom@malmo.se
0709-91 71 30

Skolpsykolog

Anne Fischer
anne.fischer@malmo.se
0709-90 69 98

Elevkoordinator

André Hounsounou
andre.hounsounou@malmo.se
0768-60 52 08

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Marie Persson
marie.persson4@malmo.se
0733-62 18 27
Tider på skolan: mån, ons (jämna veckor), tors

Vaktmästare/IT

David Appelquist
david.appelquist@malmo.se
0709-39 76 40

Elevvärd

Pehr Lilja
pehr.lilja@malmo.se
0723-95 61 28

Arbetslag 5/9

Arbetsrum, våning 1
0768-66 39 56

Processledare arbetslag 5/9

Rebecca Grafman
Rebecca.Grafman@malmo.se

070-830 39 86

Elevassistenter arbetslag 5/9

Robert Jankovic
robert.jankovic@malmo.se
0768-60 52 28

Jerker Hoppeler
jerker.hoppeler@malmo.se
0709-70 73 27

Arbetslag 6/8

Arbetsrum, våning 2
0768-60 49 90

Processledare arbetslag 6/8

Johanna Dellenlöv
johanna.dellenlov@malmo.se
0738-51 09 33

Senast ändrad: 2019-01-17 08:44