Om Rörsjöskolan-Zenith


Rörsjöskolan-Zenith finns sedan år 2000 i Rörsjöstaden vid Värnhem, precis intill ett av Malmös största utvecklingsprojekt Sorgenfri. Byggnaden har tidigare varit lokstall på den tid när Malmö hade spårvagnar. Lokalerna är ljusa och charmiga då de anknyter till vår långa, traditionsrika historia. Samtidigt är de anpassade till de krav som ställs på en modern skola. Våra klassrum är välutrustade med projektorer och smartboards för att vi ska kunna utnyttja den moderna tekniken. Alla specialsalar, såsom slöjd, hemkunskap och bild ryms i våra lokaler och de två idrottssalarna används flitigt under skoltid både för undervisning i ämnet idrott och hälsa och för t.ex. rastaktiviteter.

Skolan har en hög andel legitimerade lärare som bedriver en undervisning baserad på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Vi lägger stor vikt vid att samverka kring våra elever, både inom pedagoglaget och med andra yrkesgrupper såsom elevhälsans personal. Vi lägger också särskild vikt vid att systematiskt följa upp olika delar i vår verksamhet, analysera resultat och genomför kontinuerligt förbättringsarbete inom våra utvecklingsområden. För klassrumsarbetet har vi en gemensam pedagogisk inriktning, som innebär att eleverna ska veta vad som förväntas av dem och vilka förväntningar de kan ställa på sina lärare, oavsett vilket klassrum du går in i på Zenith. Syftet är att skapa studiero samt ge pedagogerna förutsättningar för samverkan och kollegialt lärande.

Eleverna har varje vecka (fr.o.m. ht -17), utöver ordinarie ämnesundervisning, ett pass som heter Delaktighet, Inflytande & Likabehandling (DIL) som är en del i vårt förebyggande värdegrundsarbete för att främja en trygg och trivsam skolmiljö. Här planerar vårt Likabehandlingsteam teman som sedan bearbetas på olika sätt av pedagoger och elever i undervisningen på DIL-passen.

Vi har också ett mycket aktivt elevråd som arbetar med skolans utvecklings- och samverkansfrågor. Elevrådet träffas vid ett par tillfällen per läsår för heldagsplanering och drar upp riktlinjer för låsårets arbete, men har utöver dessa också veckovisa möten.

Vår fina skola till trots kommer verksamheten att höstterminen 2019 flytta in i då nyrenoverade närliggande Mellersta Förstadsskolan (idag Konsthögskolan) med plats för 450 elever i årskurserna 7-9. Detta kommer då att vara en av Malmös modernaste och mest centralt belägna högstadieskolor. De elever som går på Zenith kommer självklart att följa med i flytten tillsammans med den personal som finns i organisationen.

Senast ändrad: 2017-04-28 14:01