Rektor har ordet

                                                      Rörsjöskolan-Zenith,december 2018

Hej!

Midvinternattens köld är faktiskt inte så hård än, men nu är vi ändå inne i december och läsårets första halva är avklarad.

Hösten har inneburit en hel del olika aktiviteter. Som exempel kan nämnas vårt samarbete med stiftelsen Just Read som bistått med både lästräning och lästester med elever i åk 6. 9B har arbetat i ett no-projekt med Uppsala Universitet, vilket sammanfattades i en fantastisk film. Åk 6 har upplevt musik på Malmö Live och även bjudit på fantastisk julshow. Åk 9 har bjudit in till Halloweenfest och elevrådet har tagit initiativ till den gemensamma Trygghetsdagen i oktober. Åk 5 har arbetat som minireportrar för Minibladet under hela hösten och haft artiklar med i Sydsvenskan, både pappersversionen och digitalt, varje vecka, ett samarbete som kommer fortsätta även under våren. På fredag väntar författarbesök till åk 8.

Vi har också under terminen mottagit gäster i form av 25 lärare och skolledare från Göteborg med särskilt fokus på vårt arbete med språkutveckling i allmänhet och translanguaging i synnerhet. Den 26 november välkomnade vi Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson som hade hört om och var nyfiken på hur vi arbetat i vårt samarbetsprojekt ”Samverkan för bästa skola” och de positiva effekter vi uppnått på skolan efter drygt två års långsiktigt utvecklingsarbete.

När det nu är dags för betyg i åk 6-9 är det viktigt att komma ihåg att det är elevens uppvisade kunskaper utifrån de kunskapskrav som ställts upp i kursplanerna som bedömts. Har en elev stor frånvaro kan detta påverka betygen, inte för att frånvaron i sig bedöms, utan för att eleven kan ha missat de bedömningstillfällen som givits eller för att träningstillfällena missats eller resultat inte presenterats. Då det mesta av skolarbetet av självklara skäl genomförs i skolan är hög närvaro en viktig faktor som ofta korrelerar med goda resultat. För åk 9 närmar sig gymnasievalet och betygen är nyckeln som ökar valmöjligheterna. Vi ser regelbundet över elevernas kunskapsresultat och fördelar och omfördelar de resurser vi har för att ge det stöd som behövs i varje elevs utvecklingsprocess.

Då ni föräldrar är en viktig samarbetspartner för oss i skolan har vi under hösten också startat upp vår Föräldrasamverkansgrupp. Denna var både trevlig och informativ och vi återkommer efter jul med tid för nästa träff. Har du som förälder frågor eller funderingar – dela dem gärna med oss på skolan. Vi har samma mål som Du – att Ditt barn och alla andra barn får en så trygg och lärorik skolgång som bara är möjligt! På återseende 2019, alla klasser börjar onsdagen den 9/1 enligt schema.

Med ett tack för denna termin och en önskan om en riktigt god jul,

Nina Svensson, rektor

Senast ändrad: 2019-01-22 10:40