Slottsstadens skola på Fågelbacksskolan

Huvudentrén på Fågelbacksskolan.

Slottsstadens skola är en 7–9 skola som från och med
HT18 finns i nybyggda Fågelbacksskolans lokaler. På Slottis, som skolan kallas, går cirka 550 elever och skolan har cirka 65 medarbetare.  Vi arbetar i tre spår; AB, CD eller EFG. Detta innebär en fantastisk möjlighet till kontinuitet i arbetet för våra pedagoger och ger goda förutsättningar att följa eleverna och deras utveckling . I
varje spår finns också en socialpedagog/elevkoordinator, som har ansvaret för elevernas vardag utanför klassrummet. Med arbetet organiserat på detta sätt har
vi våra elever och deras behov i fokus och därmed bästa möjliga förutsättningar att nå målet ”Varje elevs bästa skola”

Aktuellt

Läxhjälp läsåret 2018/19

Vi erbjuder öppen läxhjälp för skolans elever på måndagar 14.30-16.00, tisdagar och torsdagar 15.00–16.30. På måndagar är det läxhjälp i sal 1008 och på tisdagar och torsdagar i sal 2008. Läxhjälpen bemannas av personal från skolan samt "läxhjälpare" från Drivkraft Malmö.

Senaste nytt!

Missa inte Slottis skoltidning, "Slottisbladet". På www.slottisbladet.com kan du läsa allt om vad som händer på skolan och i omvärlden.

BUFF-festivalen 2019

Slottsstadens skola är "Unga filmjuryn" på årets BUFF-festival. Läs mer här; https://kulturkartan.malmo.se/Events/Details/41

Vårens studiedagar

Under våren infaller studiedagarna den 18/3 och 22/5.

Snabbval

 

Senast ändrad: 2019-04-05 14:29