Elevhälsa

I första hand är det elevens mentor som ansvarar för elevens välmående i skolan. Det är denne man som förälder främst har kontakt med om man har frågor och funderingar kring sitt barn. Om eleven behöver ytterligare stöd kopplas skolans elevhälsoteam (EHT) in.

Sofielundsskolans elevhälsoteam består av:

  • rektor
  • specialpedagoger
  • skolsköterska
  • kuratorer
  • skolpsykolog
  • studie- och yrkesvägledare

Senast ändrad: 2016-10-06 11:40