Trygghet och elevinflytande

På Sofielundsskolan arbetar vi kontinuerligt med trygghet och likabehandling. På skolan finns ett likabehandlingsteam som träffas regelbundet. Likabehandlingsteamet består av kuratorer, skolsköterska, vaktmästare, fritidsassistent, skolbibliotekarie samt representanter från varje arbetslag.

Elevernas delaktighet och inflytande i detta arbete är en förutsättning för ett bra resultat. Därför har vi en kamratstödjarverksamhet på skolan. Inför varje nytt läsår kommer varje klass välja ut två kamratstödjare som medverkar på kamratstödjardagen en gång per termin, samt träffar likabehandlingsrepresentanter på kamratstödjarlunch en gång i månaden.

I all vår verksamhet är känslan av trygghet grundläggande. På Sofielundsskolan innebär detta bland annat att alltid ha nära till en vuxen person. Varje rast har vi minst två pedagoger närvarande på skolgården och två cirkulerande inne i skolbyggnaden.

Senast ändrad: 2014-08-10 13:45