Elevinflytande

Både Skollagstiftningen och Arbetsmiljölagen ger elever rätt till inflytande. I Skollagen och i Läroplanen betonas betydelsen av elevernas ansvar och inflytande i skolan.

Elevers rätt till inflytande och ansvar handlar om att ha få möjlighet att påverka sin arbetsmiljö, undervisningens utformning och innehåll samt ha insyn över sitt eget lärande.

Det kan till exempel gälla att gemensamt ta fram skolans värdegrund, eller hur likabehandlingsarbetet skall bedrivas på skolan eller hur man kan sänka ljudnivån i allmänna utrymmen.

Senast ändrad: 2012-08-17 22:16