Likabehandlingsteamet

En pedagog från skolans respektive arbetslag sitter tillsammans med skolkurator, skolsköterska, fritidsassistent, vaktmästare och skolbibliotekarie i Sofielundsskolans likabehandlingsteam.  

Likabehandlingsteamet träffas tre gånger per termin jämnt fördelat. I teamet diskuteras såväl förebyggande arbete samt uppföljning och analys av trivselenkät och trygghetskartor. Likabehandlingsteamet arbetar kontinuerligt med uppföljning av inkomna elevärenden utifrån skolans Likabehandlingsplan.

Senast ändrad: 2014-08-10 14:04