Sorgenfriskolan

Sorgenfriskolan och elever

Foto: Ulla Alderin

Sorgenfriskolan ligger i den norra delen av innerstaden. Skolan tar emot ungefär 570 elever från förskoleklass till årskurs nio.

Skolan har ett särskilt fokus på värdegrundsarbete. Skoldagen ska präglas av ett tillåtande klimat med stor respekt för varandras olikheter. Skolan har även stort fokus på att erbjuda en god lärandemiljö för eleverna. Det senaste året har skolan satsat särskilt på att utveckla matematikundervisningen. Läs mer om Sorgenfriskolan här.

Besök gärna även vår pedagogiska webbplats på sorgenfri.skola.malmo.se

Snabbval

Senast ändrad: 2019-04-05 14:35