Sorgenfriskolan

Sorgenfriskolan och elever

Foto: Ulla Alderin

Mitt i centrala Malmö ligger Sorgenfriskolan i en lugn och trivsam miljö. Skolan en F-9 skola med cirka 580 elever.

Skolan är en två till tre-parallellig skola som huserar i en vacker 20-talsbyggnad. Skolan har ett särskilt fokus på värdegrundsarbete med ämnet livsviktigt på schemat. Vi arbetar mycket med att erbjuda en god lärandemiljö för eleverna. Skoldagen ska präglas av ett tillåtande klimat med stor respekt för varandras olikheter. Här ska eleven stå i centrum och vi utgår från att alla kan.

Läs mer om Sorgenfriskolan här.

Sorgenfriskolan önskar en skön sommar!

Skolan startar igen med upprop måndagen den 17 augusti kl. 09.00 för åk 1-3 och kl. 10.00 för åk 4-9 i sina respektive klassrum.

F-klasserna träffas kl. 09.00 på skolgården tillsammans med vårdnadshavare.

Snabbval till skolans sidor

Senast ändrad: 2020-06-25 14:11