Förskoleklass

Inför höstterminen det år då ditt barn fyller 6 år erbjuds ditt barn en plats i förskoleklass. Förskoleklassen är inte obligatorisk, men de flesta föräldrar väljer att låta sina barn gå detta extra år som fungerar som en brygga mellan förskolan och den obligatoriska skolan.

Förskoleplatsen erbjuds på en kommunal skola i närheten där ni bor. Inbjudan kommer från den stadsdel där du bor i januari eller februari.

Ett fåtal sexåringar börjar förskoleklass våren det år de fyller sex år. Att börja förskoleklass i januari gäller främst de sexåringar som är födda under första halvan av året och som bedöms vara mogna för en verksamhet integrerad i grundskolan. Barnet kommer troligtvis att placeras i redan befintliga grupper med barn som började vid höstterminsstarten. Om du önskar att ditt barn börjar förskoleklass i januari, kontakta förskolan/skolan senast den 30 september året innan.

Förskoleklassen omfattar minst tre timmar per dag och är avgiftsfri. För föräldrar som har omsorgsbehov för sina barn på eftermiddagen erbjuds plats inom skolbarnomsorgen/fritids.

Information om höstens förskoleklasser

Nu har anmälningar till höstens förskoleklasser kommit in till skolan. Inom kort kommer besked om klasstillhörighet samt tider för informationsmöte att skickas ut.

Om du vill ha mer information, ta kontakt med skolan.

Länkar/Läs mer

Välkommen till förskoleklass på Sorgenfriskolan (pdf, 161.7 kB)

Förskoleklassen omfattas liksom resten av skoltiden av en läroplan:
Läs mer här.

Senast ändrad: 2014-07-28 08:31