Stapelbäddsskolan

Stapelbäddsskolan är en F–3-skola med cirka 464 elever. Skolan ligger intill Stapelbäddsparken i Västra hamnen och invigdes i augusti 2016. 

Som elev på Stapelbäddsskolan ska du få mod att följa dina drömmar. För att förverkliga detta ska vi ge dig dem bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande.
Tillsammans med dig och med dina föräldrar kommer vi tillsammans skapa morgondagens och framtidens skola – där du som elev hela tiden är i fokus!

Aktuellt

Stapelbäddsskolans pedagogiska webbplats är nu borttagen. Det betyder att kommunikationen från skolan kommer att ske via Infomentor Hub och denna webbplats.

Grundskoledirektören har beslutar att huvudkanalen för all kommunikation mellan skolor och vårdhandshavare ska vara Infomentor Hub. Infomentor införs på alla skolor och med detta tillgången till Infomentor Hub för att kommunicera med vårdnadshavare. I och med detta ser förvaltningen att en utfasning av de pedagogiska webbplatserna i Malmö Apps måste ske, då dessa inte längre fyller någon funktion.

Stängdagar, skola och fritids är stängt 12 juni och 12 Augusti.

Senast ändrad: 2020-02-14 14:43