Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk och fungerar som en bro mellan förskolan och grundskolan.
Förskoleklassen omfattar minst tre timmar per dag och är avgiftsfri.

Förskoleklassen utgår från en helhetssyn på eleverna och deras behov samt att sociala relationer och lek är ett centralt innehåll.

Förmågor vi tränar på Stapelbäddskolan är språk/kommunikation, estetiska uttrycksformer, matematik, natur, teknik och samhälle samt lek och fysiska aktiviteter.

Vi arbetar dagligen med värdegrund genom samtal och samarbetsövningar.

Senast ändrad: 2020-10-09 16:45