Stapelbäddsskolans fritidshem

Stapelbäddsskolan erbjuder fritidshem för elever i förskoleklass samt för elever i årskurs 1-3.

 

Fritidshemsverksamheten är ett viktigt komplement. Tillsammans med skolan skapar det mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande. Fantasin och kreativiteten förstärks genom att barnet, i  olika uttrycksformer, t ex drama, rytmik, dans, musik samt skapande i bild och text, får utveckla alla sina kompetenser.

Skapande verksamhet och den medvetna leken är viktiga komponenter för barnets helhetsutveckling. Fritidshemsverksamheten på Stapelbäddsskolan har egna pedagogiska planeringar som utgår från Lgr 11 och Allmänna råd för kvalitet i fritidshem.

Fritidshemmens dagliga rutiner

Öppettider 06.20 - 18.00.

Hämtning
Den som hämtar barnet meddelar alltid personalen på avdelningen.

Privata saker
Vi tar inte ansvar för saker som barnen tar med sig hemifrån.

Uppsägning
Uppsägningstiden är två månader under vilken avgift debiteras. Uppsägning skall ske skriftligen på blankett som finns på Malmö stads hemsida.

Kontakt

Vån 1. Förskoleklass C, D och E 0733 905948

Vån 2. Förskoleklass A, 1 C och 1D 0733 905966 Förskoleklass B, 1A och 1B 0708 304287

Vån 3. 1E, 2A, 2B och 2C 0708 303973 2D, 2E och 2F 0708 304281

Vån 4. 3A, 3B, 3C, 3D och 3E 0709 498433

 

Senast ändrad: 2019-12-13 15:25