Om Stenkulaskolan

Stenkulaskolan är en F–9-skola med 560 elever. Skolan viktigaste uppdrag och fokus är ökad måluppfyllelse bland våra elever.

På skolan har vi påbörjat ett långsiktigt utvecklingsarbete kring högre måluppfyllelse kopplat till mål och kriteriebedömning, skriftliga omdömen, IUP och åtgärdsprogram.
 
På skolan har vi arbetat mycket med skolans värdegrund och arbetsklimat. Mycket tid och arbete har ägnats åt att ta fram en gemensam värdegrund som alla kan stå bakom. Tid har även ägnats så åt att få en lugn skola bland våra elever och förena skolans värdegrundsarbete med elevernas kunskapsutveckling. Vi anser att om vi inte har ett lugnt arbetsklimat på våra lektioner kan vi inte lyckas i med måluppfyllelsen. Det gemensamma värdegrunden ska omfatta alla som arbetar och vistas på skolan: ledningen, personalen, föräldrar och elever.
 
Skolan har fortsatt att utveckla den pedagogiska verksamheten. På skolan pågår skolutvecklingsarbete så som Media och IT, Språkligt nätverk, Reggio Emilia och Opera (ett projekt i samarbete med Malmö Opera och Malmö högskola) har skapat en högre pedagogisk medvetenhet och professionalitet bland skolans personal. Reggio Emilia och opera har bidragit till att elevernas värdegrund och ansvarstagande för sina studier har ökat. På detta sätt har vi skapat förutsättningar och miljöer där elevers samarbetsförmåga, ansvarstagande och respekt har ökat samtidigt som vi har fått en lugnare miljö i skolan.

Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. Vi arbetar tillsammans i arbetslag och vi tror på det relationsbaserade ledarskapet med eleverna. Vi ser oss som ledande i Malmö vad gäller IKT (informations- och kommunikationsteknik) i skolan. Här lägger vi stort fokus på att arbeta digitalt och språkutvecklande i alla verksamheter, då vi har en stor språklig mångfald bland eleverna.

Rektorsområdets struktur skapar goda förutsättningar att arbeta med kulturell och etnisk mångfald, oliktänkande och respekt för olikheter. Att lära av och med varandra och ta tillvara varandras kompetenser utvecklar verksamheten.

Senast ändrad: 2017-04-26 16:34