Stenkulas rektorsområde

Vårt mål och vision

Delaktighet - Ansvar - Inflytande - Respekt
Vision är "Rektorsområde som rustar upp för framtiden".  Och med det menar vi att våra elever ska vara förberedda inför den kommande framtiden. När våra elever går ut skolår 9 ska de känna sig trygga och säkra och kan möta och hantera de utmaningar som de kommer att utsättas för under vuxenlivet.

Rektorsområdets struktur och mångfald skapar mycket goda förutsättningar för ökad tolerans för kulturell och etnisk mångfald, oliktänkande och respekt för olikheter. Detta gör rektorsområdet unikt i Malmö.

Senast ändrad: 2017-09-04 12:32