Strandskolan

Strandskolan

Strandskolan ingår i Klagshamns rektorsområde tillsammans med Klagshamnsskolan. Strandskolan har cirka 600 elever i årskurs 2 till 9. Eleverna kommer företrädesvis från Klagshamn och övriga delar av Malmö. Skolan har 26 klasser.

På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över sin skola. Ledorden kunskap, glädje, trygghet och självständigt och kreativt tänkande ska genomsyra verksamheten. Vi förutsätter en öppen kommunikation och goda relationer i möten.

Snabbval till skolans sidor

Schema
Skolmaten
Om Strandskolan
Informationsfolder 2019/2020 (pdf, 263.2 kB)
(excel, 39.6 kB)

Skolskjuts (excel, 39.6 kB)  (pdf, 2.3 MB)

Senast ändrad: 2020-01-09 14:27