Kontakta oss

Skolans telefonnummer och e-postadress
040-34 71 54
tingdammsskolan@malmo.se

Rektor
Fredrika Wiklund
fredrika.wiklund@malmo.se
0708-78 63 07

Biträdande rektor åk 4-6, central SU-grupp
Daniel Jägestedt
daniel.jagestedt@malmo.se
Telefon: 709-39 28 81

Biträdande rektor åk F-3
Christel Hammar
christel.hammar@malmo.se

Skolsköterska
Marie Persson Söderberg, skolsköterska
marie.perssonsoderberg@malmo.se
Telefon: 040-34 71 15
Telefon: 0766-39 49 26

Kurator är tjänstledig. Kontakta skolledningen vid behov.

Administrativ chef
Malin Rosander
malin.rosander@malmo.se
Telefon: 0734-02 73 33

Skoladministratör
Kerstin Ydman Climent
Telefon: 040-34 71 54
Telefon: 0708-77 43 68

Vaktmästare
Ghasem Akhlaghi Shad
Telefon: 0709-22 33 85

Central SU-grupp
Telefon: 0721-56 22 04, Gesällvägen 2
Telefon: 0721-56 22 06, Hans Winbergs väg 4

Arbetslagens telefonnummer

Molnet (F-klass)
Förskoleklass och fritidshem
Telefon, F1: 0738-56 93 86
Telefon, F2: 0766-27 41 77
Telefon, F3: 0721-56 21 96

Månen (åk 1)
Telefon, lärare: 0738-56 72 05
Telefon, fritidshem: 0738-56 93 89

Stjärnorna (åk 2)
Telefon, lärare: 0708-77 43 81
Telefon, fritidshem: 0734-32 30 78  

Solen (åk 3)
Telefon, lärare: 0708-77 43 71
Telefon, fritidshem: 0738-56 93 87

Planeten (åk 4-6)
Telefon, lärare åk 4: 0721-57 76 70
Telefon, lärare åk 5: 0766-27 41 63
Telefon, lärare åk 6: 0721-57 76 40
Telefon, fritidshem: 0738-56 93 88

Senast ändrad: 2020-05-26 09:39