Fritidshem

Tygelsjöskolans fritidshem har sex avdelningar för elever från förskoleklass till och med skolår 3.

Varje arbetslag har sin egen fritidshemsavdelning.

Kontakta oss

Blåa spåret (FD-1D), telefon: 0766-07 40 07 (FD dagtid 0702-56 21 96)

Gröna spåret (FC-1C-2C), telefon: 0721-61 60 43

Gula spåret (FA-1A-2A), telefon: 0733-76 38 39

Röda spåret (FB-1B-2B), telefon: 0766-34 82 49

År 3 Blå/Gul (3A+3D), telefon: 0708-12 62 48

År 3 Grön/Röd (3B+3C), telefon: 0708-24 94 60

Öppet

Fritidshemmet är öppet klockan 6.15-17.30.

Text

Senast ändrad: 2020-01-22 08:36