Fritidshem

Fritidshem ska komplettera skolan och ska stimulera elevens utveckling och lärande, men också erbjuda vila och lek.

På morgonen innan skolan och på eftermiddag när skolan är slut har ditt barn möjlighet att gå på fritidshem. Fritidshemmet finns i anslutning till skolan och är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar. Frukost och mellanmål serveras dagligen och på lov-och studiedagar även lunch.

Videdalsskolans fritidshem

Videdalsskolan har flera olika fritidshem. För elever i förskoleklassen och årskurs 1, bedrivs fritidsverksamheten delvis i samma lokaler som undervisningen. Våra äldre elever går på Videparken som har egna lokaler och är uppdelad i två avdelningar, en för årskurs 2-3 och en för årskurs 4-6.

Kontakt oss

Särskolans fritidshem/hemvist Rönnen
040-49 02 56

Lönnen, FB-1B
0708-29 83 59

Kastanjen FA-1A
0708-29 83 59

Eken årskurs 2-3
0709-60 70 36

Aspen årskurs 4-6
0723-60 85 03

Senast ändrad: 2019-11-06 09:09