Modersmål

Barn och unga som har vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska har möjlighet att få modersmålsundervisning i skolan. För att ha rätt till undervisning i ämnet modersmål ska ditt barn ha grundläggande kunskaper i språket. Undervisningen är frivillig.

Syftet med undervisningen är att ditt barn utvecklar kunskaper i sitt modersmål. Ditt barn får också stöd i att lära sig leva med olika kulturer och traditioner. Det är viktigt att modersmålet hålls levande i hemmet. Ett välutvecklat modersmål ger goda förutsättningar för att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

I Malmö stad erbjuds modersmålsundervisning i 47 språk.

Grundskola

Elever i grundskolan och grundsärskolan kan studera ämnet modersmål som elevens val, språkval, skolans val eller utanför den ordinarie undervisningen. Det vanligaste är att eleven får undervisning i sitt modersmål på eftermiddagen efter den ordinarie skoltiden.

Rätt till modersmålsundervisning

En elev kan få modersmålsundervisning om

  • en eller båda vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket (goda kunskaper i gymnasieskolan)  
  • eleven använder språket dagligen i hemmet
  • minst fem elever önskar undervisning i språket inom kommunen
  • lämplig lärare i det aktuella språket finns.

Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Grundläggande kunskaper i språket krävs.

Studiehandledning på modersmål

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan vid behov få studiehandledning på sitt modersmål.

Minoritetsspråken

Elever som tillhör någon av Sveriges nationella minoriteter har en
stärkt rätt till modersmålsundervisning i sitt nationella
minoritetsspråk. Det krävs inga grundläggande kunskaper i språket för
att eleven ska få modersmålsundervisning. De nationella
minoritetsspråken är meänkieli, finska, romska, samiska och jiddisch. I
Malmö stad finns för närvarande modersmålsundervisning i finska och
romska.

Ansökan om modersmålsundervisning

Om du vill att ditt barn ska få modersmålsundervisning ska du vända dig till skolan ditt barn går på. Du får en ansökningsblankett som du sedan lämnar in till skolan. Det är rektorn som beslutar om ditt barn uppfyller villkoren.

I samband med skolstarten på höstterminen tar en aktuell modersmålslärare kontakt med dig som vårdnadshavare för att meddela tid och plats för undervisningen. Den grupp ditt barn blir placerad i kan vara på en annan skola än hemskolan.

Uppsägning av modersmålsundervisning

Om tiden och platsen för undervisningen inte fungerar måste du säga upp platsen. Fyll i blanketten ”Uppsägning av modersmålsundervisning” och lämna den på ditt barns skola.

En ansökan om modersmålsundervisning gäller löpande till och med årskurs 9, men du kan när som helst säga upp platsen.

Hämta blanketten "Uppsägning av modersmålsundervisning" på malmo.se/sjalvservice.

Senast ändrad: 2019-11-06 13:25