Alternativ skolgång

För grundskoleelever som bor i Sverige gäller den svenska skolplikten. Kommunen har en skyldighet att bevaka kunskapsutvecklingen, att eleven går i skolan och föräldern/vårdnadshavaren är skyldig att stödja och se till att eleven går i skolan.

Kommunallagen medger inte att en kommun ger ersättning enligt skollagen för grundskolekostnader som uppkommer i ett annat land. Malmö stad kan alltså inte välja att betala Malmöelevers skolgång utomlands.

Senast ändrad: 2019-03-26 20:11