Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan innebär att skolan och föräldrar samverkar för att utveckla skolans innehåll. Du som förälder ska kunna påverka verksamheten och komma med synpunkter.

Grundskolans läroplan säger att ”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande”. Skolans personal och föräldrar ska i samråd synliggöra varje barns förmågor, kompetenser, behov och intressen. Det är du som förälder som känner ditt barn bäst och kan informera personalen om barnets förhållanden. Därför är du en viktig resurs i skolans arbete. Du är alltid välkommen att hälsa på i skolan eller fritidshemmet.

Föräldrasamverkan på ditt barns skola

Föräldrasamverkan kan ske på flera sätt och varierar från skola till skola. Förutom individuella utvecklingssamtal och föräldramöten kan föräldrasamverkan ske i form av temakvällar, föreläsningar, öppet hus och firande av högtidsdagar. Många av Malmös skolor har dessutom en strukturerad samverkan med elevernas föräldrar. Det kan organiseras genom ett föräldraråd eller en föräldraförening. Läs mer på din skolas webbsida, om hur föräldrasamverkan sker där.
Malmös grundskolor

Logga in för att se elevinformation

Malmös kommunala grundskolor använder webbtjänsten Skola24 för att registrera elevernas frånvaro. I Skola24 kan du som förälder bland annat få ut schema, information om elevens frånvaro och omdömen. Innehållet varierar från skola till skola. Skola24 är kostnadsfri för föräldrar. Kontakta ditt barns skola för inloggningsuppgifter.

Senast ändrad: 2019-07-12 10:59