Inskrivning i skolan för nyanlända barn och ungdomar i Malmö

Grundskolan

Nyanlända barn och ungdomar i Malmö i åldern 6–16 år ska vända sig till Mottagningsenheten för inskrivning. Vid besöket ska barnet och minst en vårdnadshavare (förälder) vara med och barnets identitet ska kunna styrkas.

Vid besöket registreras barnet och får information om aktuell skola och skolstart. Därefter träffar barnet och vårdnadshavaren en skolsköterska som gör en hälsokontroll.

Introduktion och kartläggning

Mottagningsenheten förbereder nyanlända skolbarn inför fortsatta studier på en skola i Malmö. Alla barn i årskurs 1–9 får efter inskrivningen stanna på Mottagningsenheten för en introduktion till svensk skola. Barnens tidigare skolkunskaper och erfarenheter kartläggs enligt Skolverkets rutiner under introduktionsperioden.

Skolstart för nyanlända barn

  • Barn i årskurs F (förskoleklass) börjar på en skola som ligger nära bostaden eller i närområdet. Som vårdnadshavare kan du välja vilken skola du vill att ditt barn ska gå på, det fria skolvalet.
  • Barn i årskurs 1–8 startar efter 14 dagars introduktion på en skola som ligger nära bostaden eller i närområdet.
  • Barn i årskurs 4–9, som inte kan läsa och skriva på sitt modersmål, går 4–6 månader i centrala alfabetiseringsklasser på Mottagningsenheten.
  • Barn i årskurs 9 går i centrala förberedelseklasser på Mottagningsenheten hela läsåret. Stort fokus läggs på språkutveckling. Målet är att våra nyanlända elever så snabbt som möjligt ska lära sig det svenska språket och utvecklas i skolämnena. Undervisningen motsvarar årskurs 9 på andra grundskolor i Malmö.

Om den svenska skolan

Alla barn och ungdomar i Sverige går i skolan. Barn som fyller 6 år börjar i förskoleklass och fortsätter sedan i grundskolan i årskurs 1–9. Det är skolplikt från förskoleklass till och med årskurs 9, det vill säga i tio år. Läs om den svenska skolan på flera olika språk på Skolverkets webbplats.

Gymnasieskolan

Språkintroduktion är ett introduktionsprogram på gymnasiet. Utbildningen är till för dig som kommit till Sverige, är mellan 16 och 19 år och som har ett annat modersmål än svenska.

Senast ändrad: 2019-07-12 13:45