Lagar och regler

Ett stort antal lagar och regler styr skolans verksamhet. De innehåller mål och prioriteringar som styr skolans arbete.

På det globala planet anger FN:s barnkonvention de rättigheter som alla barn i världen ska ha. Sverige har förbundit sig att följa konventionen och skolan har en stor del i att förverkliga den.

Budgeten för Malmö stad  ger förutsättningarna för hur den pedagogiska verksamheten ska bedrivas.

Det finns också ett stort antal lagar och regler som handlar om den pedagogiska verksamheten i grundskolan. De viktigaste av dessa är:

Senast ändrad: 2019-07-12 10:36