Inskrivning i skolan för nyanlända barn och ungdomar i Malmö

Alla barn och ungdomar i Sverige går i skolan. Här kan du läsa om vart du ska vända dig om ditt barn ska börja i förskoleklass eller grundskolan eller om du ska börja i gymnasieskolan.

Barn som fyller 6 år kan börja i förskoleklass som är frivillig. Alla barn går i grundskolan från ungefär 7 års ålder och den är obligatorisk. Skolplikten gäller årskurs 1–9, det vill säga i nio år.
Inskrivning i förskoleklass eller grundskola

Därefter går de flesta ungdomar tre år i gymnasieskolan. Nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd har rätt att påbörja sin gymnasieutbildning före utgången av vårterminen det år det fyller 20.
Inskrivning i gymnasieskolan

Senast ändrad: 2019-03-26 20:11