Annebergsskolan

Skiss över den nya Annebergsskolan

Illustration: Arkitektgruppen. Klicka på bilden för förstoring.

Hösten 2018 påbörjades bygget av en ny grundskola för 525–630 elever i årskurs F–6 i stadionområdet i centrala Malmö. Skolan ska vara klar till höstterminsstarten 2020.

Adress

Skolans entré ligger i slutet av Annebergsgatan intill Lagmansstigen. 
Grundskolan byggs på den plats där gamla Annebergsskolan legat. 

Årskurser och antal elever

Skolan blir en F–6-skola med en kapacitet för 525–630 elever.

Byggstart och färdigställande

Byggstart skedde i början av 2018. Skolan ska vara inflyttningsklar till höstterminen 2020.

Skolbyggnader

Annebergsskolans nya skolgård

Illustration: Arkitektgruppen. Klicka på bilden för förstoring.

Byggnadernas fasader uppförs genomgående i ett ljusbrunt, schatterat tegel. Fönster och dörrar lackas i en roströd kulör. Tvåvåningsbyggnadens tak beläggs med plåt, idrottshallens låglutande tak med papp. Byggnadsvolymerna är veckade i samma vinkel som de i norr och öster omgivande gång- och cykelvägarna. Denna veckning bryter ner skalan och bidrar till utvändiga rumsbildningar.

Intill huvudentrén i norr placeras skolrestaurangen. Detta stora rum får en dubbel rumshöjd, med fönster både åt söder och norr. I en utskjutande egen volym vid byggnadens mitt placeras slöjdsalar, samt på övre plan skolans bibliotek med utblickar och ljusinsläpp från tre väderstreck.

Skolan ligger i direkt anslutning till parken i söder. Skolgården är omgiven av gång- och cykelvägar. Biltrafik förekommer enbart vid angöringen i det nordvästra hörnet.

Senast ändrad: 2019-09-17 10:44