Elinelundsskolan

Skiss över den nya Elinelundsskolan

Illustration: Liljewall arkitekter

Hösten 2017 påbörjades bygget av en ny grundskola för 630 elever i årskurs F–9 norr om Elinegård i korsningen Blåsebergavägen-Ladugårdsgatan. Elinelundsskolan ska vara klar till höstterminsstarten 2019.

Adress

Skolan ligger i korsningen Blåsebergavägen-Ladugårdsgatan och har adressen Ladugårdsgatan 1 A. 

Djupadalsskolan flyttar hit augusti 2019

Djupadalsskolan ska renoveras och byggas till och kommer att ha sin verksamhet på Elinelundsskolan från augusti 2019 till augusti 2021.

Elinelundsskolan

Elinelundsskolan blir en egen skolenhet och tar emot elever i förskoleklass läsåret 2019/2020. Elinelundsskolan är planerad för årskurserna F–9 och kommer att ha kapacitet för cirka 630 elever.

Byggstart och planerad inflyttning

Byggstarten sker i juni 2017. Skolan ska vara inflyttningsklar till höstterminsstarten 2019.

Skolans namn

Grundskolenämnden fattade beslut om skolans namn den 13 december 2017.

Skolbyggnader

Skiss över den nya Elinelundshallen

Elinelundshallen. Illustration: Liljewall arkitekter

I skolan finns ett fritidshem för årskurs 1–6. Skolbyggnaden byggs i vinkel i tre plan som omsluter gården i nordväst. Biblioteket och matsalen ligger på bottenvåningen med fönster ut mot gatan och in mot skolgården. 

Idrottshallen byggs som en fristående byggnad, indragen från Ladugårdsgatan i norr.

Senast ändrad: 2019-01-24 10:54