Fågelbacksskolan

Skiss över den nya grundskolan på fastigheten Excellensen 2 i centrala Malmö

Illustration: Arkitektgruppen

Fågelbacksskolan är en ny grundskola i Hästhagen i centrala Malmö som är planerad för cirka 525 elever i årskurserna 7–9.

Adress

Skiss över skolans huvudentré från Thottsgatan

Skolans huvudentré från Thottsgatan. Illustration: Arkitektgruppen. Klicka på bilden för förstoring.

Skolans besöksadress är Thottsgatan 5. 

Grundskolan är byggd bredvid gymnasieskolan Malmö Borgarskola på fastigheten Excellensen 2 i Hästhagen. 

Slottsstadens skola flyttar hit under tre år

Under tre år ska Slottsstadens skola renoveras och byggas om. Därför kommer Slottsstadens skola att ha sin verksamhet på Fågelbacksskolan från och med höstterminen 2018 och tillsvidare.

Fågelbacksskolan öppnar läsåret 2019/2020

Fågelbacksskolan tar emot elever i årskurs 7 från och med höstterminen 2019.

Under tre år, från och med läsåret 2018/2019, har Slottsstadens skola sin verksamhet här under tiden den skolan byggs om. Det innebär att Slottsstadens skola och Fågelbackskolan delar lokaler under läsåren 2019/2020 och 2020/2021.

Skolans namn

Grundskolenämnden fattade beslut om skolans namn den 22 november 2016.

Skolbyggnader

Skiss över den nya grundskolan med skolgård och spothall i bakgrunden

Vy över skolgården och fasaden mot katolska kyrkan. Illustration: Arkitektgruppen. Klicka på bilden för förstoring.

Huvudbyggnaden utmed Erik Dahlbergsgatan får fyra våningar  och anknyter till Malmö Borgarskola i storlek och uttryck. Byggnaden får en fasad i danskt slaget tegel i en röd kulör.

Vy över den nya grundskolan i Hästhagen

Skolans fasad mot katolska kyrkan. Illustration: Arkitektgruppen. Klicka på bilden för förstoring.

In mot skolgården byggs en oval lägre del i glas, där bland annat matsalen ska vara. Den byggnaden får en glasfasad med olika transparens och med utanpåliggande solskyddslameller av lackerad aluminium.

Skolgården byggs om och rustas upp med bollplan, bordtennisbord och studieberså. Träd bevaras i största möjliga utsträckning. Träd och buskar planteras utmed gatan.

Senast ändrad: 2018-12-19 14:48