Limhamnsskolan

Skiss över den nya grundskolan på fastigheten Lokstallet 1 i Limhamns sjöstad

Illustration: New Line Arkitekter

En ny grundskola planera för 450 elever i årskurs 7–9 vid Limhamnsvägen i Limhamns sjöstad. Skolan ska vara inflyttningsklar till läsåret 2023/2024

Adress

Skiss över en ny skola i Limhamn

Illustration: New Line Arkitekter

Skolan byggs på fastigheten Lokstallet 1 vid Limhamnsvägen. 

 

Malmö International School flyttar hit

Malmö International School lämnar lokaler åt Österportskolan. Därför kommer Malmö International School att ha sin verksamhet på Limhamnsskolan från och med augusti 2019 och preliminärt till juni 2023.

Limhamnsskolan öppnar preliminärt läsåret 2023/2024

Limhamnsskolan blir en egen skolenhet under 2023. Skolan är planerad för fem parallella klasser i årskurserna 7–9, alltså 15 klasser, och ger plats för cirka 450 elever.

Det går att välja eller ansöka om att byta till Limhamnsskolan från och med läsåret 2023/2024.

Skolans namn

Grundskolenämnden fattade beslut om skolans namn den 15 juni 2016.

Skola och fritidsgård

Skolans fasad får rödbrunt rustiserat tegel. Fönster i trä/aluminium med en mörkgrön kulör och tak med papp.

Det gamla lokstallet på tomten kan eventuellt komma att renoveras och göras om till fritidsgård framöver.

Skolgården har stora grönytor och mycket växtlighet. Järnvägsspåren som var en del av den så kallade Sillabanan bibehålls på skolgården, där det också kommer att finnas en multiplan, basketplan och löparbanor.

Karta


Senast ändrad: 2019-02-01 09:50