Mellersta Förstadsskolan

Mellersta Förstadsskolan

Mellersta Förstadsskolan. Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

I denna byggnad med anor som folkskola sedan 1898 startar Mellersta Förstadsskolan en modern högstadieskola i augusti 2019. Skolan rymmer 390 elever och har moderniserats och renoverats för att ge förutsättningar för högkvalitativt lärande i en trygg och trivsam studiemiljö.

Adress

Skolans entré ligger på framsidan av byggnaden med adress Föreningsgatan 42.

Grundskolans ombyggnad sker i tidigare Konsthögskolans lokaler på fastigheten Folkskolan 1.

Årskurser och antal elever

Skolan ska bli en 7–9-skola med cirka 390 elever. Under läsåren 2019/2020 kommer skolan att ha även årskurs 6.

Byggstart och färdigställande

Byggstart skedde i augusti 2018. Skolan ska vara inflyttningsklar till höstterminen 2019.

Skolans namn

Grundskolenämnden fattade beslut om skolans namn den 23 maj 2018.

Skolbyggnader

Det finns två byggnader på fastigheten varav en är matsalsbyggnaden. Befintliga byggnader kommer att bevara sin karaktär med både sitt röda tegel och fönsterpartier.

Skolgården byggs om och rustas upp med bland annat multiarena, basketplan, uteklassrum och ett utegym. Träd och befintliga planteringar bevaras i största möjliga utsträckning.

Senast ändrad: 2019-01-10 11:27