Toftanässkolan

Skiss över den nya grundskolan söder om Lönnebergagatan i östra Malmö

Vy över Toftanässkolan. Illustration: Arkitektgruppen. Klicka på bilden för förstoring.

Hösten 2017 påbörjas bygget av en ny grundskola för 650 elever i årskurs F–9 söder om Lönnebergagatan intill den forna handelsträdgården Gyllins trädgård i östra Malmö. Toftanässkolan ska vara klar till vårterminen 2020.

Adress

Skolan ligger söder om Lönnebergagatan. 

Årskurser och antal elever

Skolan får två parallella klasser i årskurserna F–6 och fyra parallella klasser i årskurserna 7–9, alltså 26 klasser, och ger plats för 650 elever.

Byggstart och planerad inflyttning

Byggstarten skedde juni 2017. Skolan ska vara inflyttningsklar till vårterminen 2020.

Skolbyggnad

Vy över grundskolan, förskolan och idrottshallen

Vy över grundskolan, förskolan och idrottshallen. Illustration: Arkitektgruppen. Klicka på bilden för förstoring.

Skolan ska rymma fritidshem, bibliotek och kafé. Grundskolans fasad har mörkgrått tegel med inslag av fasadklinker i gröna och beigea nyanser.

Norr om Lönnebergagatan byggs en fullskalig sporthall utan läktare, med omklädningsrum i en lägre del. Intill anläggs löparbanor, längdhoppsgropar och en fotbollsplan.

Bredvid skolan, på samma fastighet, byggs en förskola (den vita byggnaden med fasadklinker i fyra olika kulörer).

Senast ändrad: 2019-09-17 09:31