Publicerad 2018-03-01 09:03

Senast uppdaterad 2018-03-01 09:35

Nominera din favorit till Malmö pedagogpris 2018

Foto (från vänster): © Malmö stad: Paulina Westerlind, Sanna Dolck, Freddy Billqvist

I år delar Malmö stad ut Malmö pedagogpris för första gången. Priset ska varje år delas ut till en pedagog eller ett arbetslag i den kommunala förskolan, grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. Nominera din favorit den 1–31 mars.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2017 att instifta Malmö pedagogpris. Priset ska uppmärksamma och visa uppskattning för det arbete som lärare gör för barns, ungas och studerandes lärande. Priset ska också och inspirera till pedagogisk utveckling och lyfta och sprida goda exempel.

Pedagoger eller arbetslag prisas

Totalt tre priser delas ut till en pedagog, ett arbetslag eller ett ämneslag i de kommunala förskolorna och skolorna.

Prissumman är max 5 000 kronor per person och max 50 000 kronor för arbets- eller ämneslag och ska stimulera till fortsatt framgångsrik pedagogisk utveckling.

Alla kan nominera

Barn, elever, vårdnadshavare, kolleger, chefer eller Malmöbor – alla kan nominera en pedagog eller ett arbetslag. Nominera din favorit den 1–31 mars 2018.

I nomineringen ska du beskriva på vilket sätt pedagogen eller arbetslaget arbetat för att skapa förutsättningar för barns/elevers lärande och hur de bidragit till skolutveckling på vetenskaplig grund.

Jury och prisutdelning

En jury, som består av styrgruppen inom Pedagogisk Inspiration Malmö, går igenom alla nomineringar och väljer ut tre pristagare. Prisutdelningen äger rum i september 2018.