Publicerad 2019-06-19 08:55

Senast uppdaterad 2019-06-19 09:44

Fortsatt goda betygsresultat för Malmös nior

Betygsresultaten för eleverna i årskurs nio fortsätter att ligga på en god nivå. Det visar den första analysen av resultaten för vårterminen 2019.

Betygsresultaten för eleverna i årskurs nio fortsätter att ligga på en god nivå. Det visar den första analysen av resultaten för vårterminen 2019.

Det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs nio har ökat något, från 219,4 poäng förra året till 219,8 i år. Den största förbättringen står de nyanlända eleverna för. Vårterminen 2018 låg det genomsnittliga meritvärdet för nyanlända på 119,3 poäng. I år ligger meritvärdet på 132,9 poäng. Exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund ligger meritvärdet kvar på en hög nivå - 230,4 poäng vilket är något sämre än förra årets 233,4 poäng.

Även andelen behöriga till yrkesförberedande gymnasieprogram har ökat något, från 75,2 procent vårterminen 2018 till 75,6 procent i år. Exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund är behörigheten högre, 81,3 procent.

Statistiken är preliminär och resultatet kommer att öka något när sluträkningen är klar. Även sommarskolan kommer att påverka resultatet positivt.

- I år är vi särskilt glada över att våra nyanländas resultat ökar tydligt. Vi kan konstatera att behörigheten är 30,3 procent jämfört med 17 procent vårterminen 2018. Man ska komma ihåg att dessa elever varit kort tid i Sverige, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör.

Matematik är fortfarande det ämne som har lägst måluppfyllelse. Av de elever som endast saknar ett ämne för att bli behöriga till gymnasiet är det cirka 65 procent som saknar just matematik. Däremot har måluppfyllelsen för svenska som andraspråk förbättrats.

- Matematikämnet fortsätter att vara den största utmaningen för oss. Vi kommer därför att fortsätta att ha fokus på att utveckla vårt arbete med matematiken. Vi är dock glada för att vårt arbete med att förbättra resultaten inom ämnet svenska som andraspråk nu tycks ge resultat, säger Anders Malmquist.

Analysen av betygsresultaten fortsätter nu, både på huvudmannanivå och på skolnivå.