Publicerad 2019-10-17 14:42

Senast uppdaterad 2019-11-21 13:13

Skolinspektionen besöker 22 av Malmö stads grundskolor

Skolinspektionen besöker regelbundet skolverksamhet i hela landet. Både kommunala och fristående skolor ingår i Skolinspektionens inspektion. Målet är att bidra till alla elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Från Malmö stads sida välkomnar vi Skolinspektionens tillsyn då dessa är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Varför är just dessa skolor utvalda?

Före inspektionen gör Skolinspektionen en kartläggning av alla skolors kunskapsresultat, vad tidigare besök från Skolinspektionen har visat och om det finns anmälningar mot skolorna. Skolinspektionen tittar också på resultaten från deras enkät som har gjorts med ett antal elever, vårdnadshavare och lärare. Utifrån detta väljer Skolinspektionen sedan ut de skolor som de ska besöka.

Du som är elev på en av dessa skolor kommer få information om Skolinspektionen från din skola.

Hur går en inspektion till?

Inspektionen innebär att Skolinspektionen gör lektionsbesök och intervjuar elever, lärare och rektorer. Ibland intervjuas även annan personal och vårdnadshavare. Intervjuer med elever är viktiga för att Skolinspektionen ska få en bra bild av hur skolan fungerar.

När Skolinspektionen är klara med sin inspektion fattar de ett beslut som meddelas skolan.