Publicerad 2020-01-29 09:33

Senast uppdaterad 2020-04-23 10:05

Inga narkotikafynd i Malmös skolor

En polis med hund

Foto: Polisen

Under det år som samarbetet mellan Malmö stad och polisen, kallat Drogfri skola, har pågått har det inte hittats någon narkotika alls inne på de kommunala grund- och gymnasieskolor som har sökts igenom. Under 2020 fortsätter satsningen.

Totalt har ett 20-tal oanmälda sök på skolor gjorts av narkotikahundar under 2019. I skolornas elev- och personalutrymmen har ingen narkotika hittats vid något av tillfällena.

- Att det inte fanns spår av narkotika inne på skolorna visar att upplägget varit lyckat. Samarbetet med polisen upplevs som mycket positivt av skolorna, säger Jonas Törnebladh, säkerhetsamordnare på grundskoleförvaltningen.

Under ett av höstterminens sök hittades tre ungdomar som uppehöll sig i ett buskage utanför en skola. En av personerna blev misstänkt för innehav och överlåtelse av narkotika. På en annan skolgård hittade en av hundarna cannabisfimpar och tomma påsar med spår av narkotika.

Satsningen Drogfri skola kommer att fortsätta under 2020. Det innebär att polisens narkotikahundar kommer att fortsätta att söka igenom de kommunala grund- och gymnasieskolor som anmäler sitt intresse. Skolor som har genomsökts kan även komma att sökas igenom igen.

– Ambitionen är att alla kommunala grund- och gymnasieskolor i Malmö ska genomsökas med hund. Målet är en drogfri skola och trygg plats för både elever, föräldrar och personal. Det här arbetet är även en viktig signal om nolltolerans mot droger, säger Paul Nilsson, ansvarig inom polisen för Drogfri skola.

- Vi är glada att hundsöken ses som en del i polisens uppdrag. De bidrar till att de förebyggande insatserna lättare kan prioriteras både i skolan och utanför på skolområdet, säger Jonas Törnebladh.