Välkomna till Trafiksäkra skolan!

Malmö stad har i många år arbetat med trafikinformation till skolorna. På Trafiksäkra skolans sidor presenteras fakta, material, aktiviteter och erbjudanden — allt för att underlätta för lärarna. Nu är dessutom trafikundervisning en obligatorisk del i läroplanen.

Cyklist? Javisst! - nytt trafikmaterial för årskurs 4-6

Cyklist? Javisst!

Fastighets- och gatukontoret har tagit fram ett material för mellanstadiet, som på ett lekfullt och roligt sätt kan lära ut både gamla och nya kunskaper om cykling. Målgruppen är framförallt åk 4 men materialet kan med fördel repeteras och utvecklas under övriga år på mellanstadiet.

Barnen ska på ett inspirerande och roligt sätt lära sig mer om cykling och dess positiva effekter på hälsa och miljö.

Kampanjfilm hösten 2018

I sommar visas filmen ovan på bio. Den uppmärksammar att det är många skolbarn som rör sig mellan hemmet och skolan nu, många som inte gått i skolan förut. Ta det lugnt!

Vänliga skolvägar

Vänliga skolvägar är de vi går, cyklar eller åker kollektivt på. Att gå eller cykla till skolan gör barn piggare och friskare samtidigt som det är bra för miljön och säkerheten runt omkring skolan.

Fastighets- och gatukontoret arbetar för att barn i Malmö stad ska ha en så säker, trygg och hälsosam trafikmiljö som möjligt. Ett bra sätt att bidra till lugnare och tryggare trafikmiljö är att gå eller cykla med barnen till skolan i stället för att skjutsa med bil.

Trafiken finns ständigt omkring oss, den kommer inte att försvinna från gatorna. Därför måste vi hjälpa våra barn att förhålla sig till den och ge dem verktyg för att hantera olika situationer. Trafikträning är att lära barnen (tillsammans med vuxna) hur man agerar i trafiken. Då får vi mer självständiga barn som på egen hand klarar av att ta sig till och från olika målpunkter.

Senast ändrad: 2019-04-29 14:39