Välkomna till Trafiksäkra skolan!

Malmö stad har i många år arbetat med trafikinformation till skolorna. På Trafiksäkra skolans sidor presenteras fakta, material, aktiviteter och erbjudanden — allt för att underlätta för lärarna. Nu är dessutom trafikundervisning en obligatorisk del i läroplanen.

Vänliga skolvägar

Vänliga skolvägar är de vi går, cyklar eller åker kollektivt på. Att gå eller cykla till skolan gör barn piggare och friskare samtidigt som det är bra för miljön och säkerheten runt omkring skolan.

Malmö stad arbetar för att barn i Malmö ska ha en så säker, trygg och hälsosam trafikmiljö som möjligt. Ett bra sätt att bidra till lugnare och tryggare trafikmiljö är att gå eller cykla med barnen till skolan i stället för att skjutsa med bil.

Trafiken finns ständigt omkring oss, den kommer inte att försvinna från gatorna. Därför måste vi hjälpa våra barn att förhålla sig till den och ge dem verktyg för att hantera olika situationer. Trafikträning är att lära barnen (tillsammans med vuxna) hur man agerar i trafiken. Då får vi mer självständiga barn som på egen hand klarar av att ta sig till och från olika målpunkter.

Kampanjfilm sommaren 2019

I sommar visas filmen ovan på bio. Den uppmärksammar att det är många skolbarn som rör sig mellan hemmet och skolan nu, många som inte gått i skolan förut. Ta det lugnt!

Senast ändrad: 2019-06-28 15:53