Utbildningsmaterial för trafikkunskap

I läroplan Lgr 11 står det att eleverna ska arbeta med trafikregler och hur man beter sig i trafiken. För godtagbara kunskaper i slutet av åk 3 krävs att:

  • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  • Läroplanen föreslår också att man jobbar med trafik och miljö, trafikflöden, trafiksystem och trafiksäkerhet.
  • Genom att öka elevernas kunskaper och insikter om trafik kan man åstadkomma förändringar. Trafiksituationen idag är en helt annan jämfört med för bara några år sedan, och barn måste få en chans att lära sig att vistas i trafiken.

Här ser du en översikt av vilket material som finns för respektive årskurs:

Förskola - Leka-forska-lära
Åk F-1 - Trafikdjuren
Åk 2-3 - Vad är trafik? sa Gnorpan
Åk 4-6 - Trafiksäkra skolan
Åk 7-9 - Är du säker?

Senast ändrad: 2018-05-14 10:17