Årskurs 4-6 - Trafiksäkra skolan

Här presenteras trafikmaterial som riktar sig till årskurs 4-6.

Cyklist? Javisst!

Fastighets- och gatukontoret har tagit fram ett material för mellanstadiet, som på ett lekfullt och roligt sätt kan lära ut både gamla och nya kunskaper om cykling. Målgruppen är framförallt åk 4 men materialet kan med fördel repeteras och utvecklas under övriga år på mellanstadiet.

Cyklist Javisst

I Malmö stads Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), antagen i kommunfullmäktige 2016, är ett av målen att 30 % av Malmös befolkning ska ta sig fram på cykel år 2030. För att kunna göra det behöver vi också känna till hur man cyklar på ett säkert sätt.

Barnen ska på ett inspirerande och roligt sätt lära sig mer om cykling och dess positiva effekter på hälsa och miljö. Detta är en del i Malmö stads pågående miljö- och trafiksäkerhetsarbete för att skapa hållbara resvanor hos barnen från tidig ålder.

Materialet innehåller följande: 

Önskas klistermärken till "Säker cykel" och/eller en "Ägghjälm" kan dessa beställas. Kontakta lotta.cederfeldt@malmo.se. Detsamma gäller för utlåning av teknikbanan.

 

Materialet är faktagranskat av Fastighets- och gatukontorets trafikexperter.

Illustrationerna är gjorda av Emelie Stigwan.

Trafiksäkra skolan - häfte

häfte foto

Materialet är attitydpåverkande och behandlar vardagssituationer i trafiken med barnens säkerhet som utgångspunkt. Materialet uppmuntrar barnen att diskutera, undersöka, analysera och värdera den trafik de dagligen rör sig i. Fakta och attitydpåverkande texter blandas med öppna och undersökande frågor, där problemlösning i kombination med gruppens diskussioner mynnar ut i redovisningar, ofta med förslag till förbättringar.

Materialet består av ett häfte indelat i olika teman:

  • Vad är trafik?
  • Till fots
  • På cykel
  • Hastighet och säkerhet
  • Miljö
  • Trafik i mörker
  • Trafiksäkerhetsansvar
  • Problemlösning

För beställning av häftet. Kontakta linda.dalundh@malmo.se.

Senast ändrad: 2018-08-20 15:01